Vincles Grup Crèdit Andorrà

Consultoria de Previsió Social

Consultoria de Previsió Social

Un conjunt de serveis i mesures per garantir l’assistència i les prestacions socials davant situacions de necessitat.

Consultoria Actuarial

Consultoria Actuarial

Assessorament dels mercats asseguradors andorrà i espanyol per a companyies d’assegurances, gestores de fons de pensions i mutualitats de previsió.

Presència Internacional