Impulsem la qualitat i busquem solucions que encaixin amb els objectius dels nostres clients

CA VINCLES ACTUARIAL

CA Vincles Actuarial és una consultora de serveis actuarials i de riscos. Es constitueix l’any 2003 i forma part del Grup CRÈDIT ANDORRÀ.

A CA Vincles Actuarial treballem amb rigor i professionalitat, i comptem amb un equip amb una àmplia experiència en la gestió de riscos i solvència i un coneixement íntegre del sector, que ens permeten assessorar eficaçment els nostres clients en la presa de decisions, per tal d’aportar-los valor i solucions innovadores.

QUÈ ENS DEFINEIX

Missió
Missió

Oferir serveis d’assessorament actuarials i de riscos que permetin als nostres clients cobrir les seves necessitats, tant d’àmbit operatiu com organitzatiu, i que contribueixin a millorar la gestió i el desenvolupament del seu negoci.

Objectius
Objectius

Ser un referent en la consultoria integral de serveis de gestió de riscos asseguradors i de solvència.

Valors
Valors

Tractar els nostres clients amb empatia i proximitat, buscant la satisfacció de les seves necessitats amb solucions innovadores. Les nostres capacitats ens permeten oferir serveis personalitzats.

SERVEIS DE CONSULTORIA

Oferim els serveis de consultoria actuarial i de riscos següents:

Actuarial

Assessorament i revisions d’àmbit tècnic-actuarial:

Elaboració de l’informe de la funció actuarial
Elaboració de l’informe de la funció actuarial
Coordinació del càlcul de les provisions tècniques
Coordinació del càlcul de les provisions tècniques
Pronunciament sobre la política general de subscripció
Pronunciament sobre la política general de subscripció
Pronunciament sobre l’adequació dels acords de reassegurança
Pronunciament sobre l’adequació dels acords de reassegurança
Desenvolupament de metodologies i models
Desenvolupament de metodologies i models
Avaluació de la suficiència i la qualitat de les dades
Avaluació de la suficiència i la qualitat de les dades
Contribució a l’aplicació efectiva del sistema de gestió de riscos
Contribució a l’aplicació efectiva del sistema de gestió de riscos
Assessorament al Consell d’Administració de l’entitat en aspectes tecnicoactuarials
Assessorament al Consell d’Administració de l’entitat en aspectes tecnicoactuarials
Gestió de riscos:

Participació en el desenvolupament dels tres pilars fonamentals en què se sustenta Solvència II:

Pilar I Pilar I
Pilar I Pilar I
Execució dels càlculs que exigeix la normativa:
 • Càlcul dels requeriments quantitatius:
  • Càlcul del CMO (Capital Mínim Obligatori)
  • Càlcul del CSO (Capital de Solvència Obligatori)
 • Elaboració del balanç econòmic i quantificació dels fons propis disponibles.
Pilar II Pilar II
Pilar II Pilar II
Suport en l’elaboració dels diferents requeriments que cal desenvolupar:
 • Polítiques:
  • Definició d’un sistema de govern que garanteixi una gestió sana i prudent de l’activitat sobre la base dels riscos. Col·laboració en l’elaboració i la revisió de les polítiques.
 • Procés EIRS:
  • Avaluació de riscos qualitatius i quantitatius a partir del perfil de riscos, l’estratègia i la política de riscos. El procés i els resultats es documenten en l’informe EIRS.
Pilar III Pilar III
Pilar III Pilar III
Suport en l’elaboració dels diferents requeriments d’informació que cal remetre al supervisor:
 • Informació quantitativa:
  • Emplenament de les diferents plantilles amb informació quantitativa en els diferents tancaments exigibles.
 • Informació qualitativa:
  • Informe de la situació financera i de solvència (ISFS): informe públic sobre l’activitat i els resultats de la companyia, sistema de govern, solvència i gestió de capital.
  • Informe periòdic de supervisió (IPS): informe destinat al supervisor amb informació ampliada respecte a la reportada a l’ISFS.

Altres funcions que porta a terme CA Vincles Actuarial:

Entre les tasques que s’executen, diferents de les esmentades anteriorment, també destaquem les següents:

Participació en processos corporatius
Participació en processos corporatius
Valoracions de carteres
Valoracions de carteres
Consultoria de previsió social
Consultoria de previsió social

CONTACTE